Palmer's Metalmark
(Apodemia palmeri arizona)

Image 400x300
Picketpost Trail, Pinal Co., AZ September 11, 2010
Image 400x300
Picketpost Trail, Pinal Co., AZ September 11, 2010
Image 400x300
Log Corral Canyon, Maricopa Co., AZ September 18, 2010
Image 400x300
Sycamore Creek, Maricopa Co., AZ September 18, 2010
Image 400x300
Cluff Ranch Wildlife Area, Graham Co., AZ September 4, 2010
Image 400x300
Harshaw Rd,, Santa Cruz Co., AZ August 31, 2012
Image 400x300
Harshaw Rd,, Santa Cruz Co., AZ August 31, 2012
Image 400x300
Harshaw Rd,, Santa Cruz Co., AZ August 8, 2009
Image 400x300
Box Canyon, Pima Co., AZ October 1, 2011
Image 400x300
Box Canyon, Pima Co., AZ May 19, 2007
Image 400x300
Box Canyon, Pima Co., AZ May 19, 2007
Image 400x300
Box Canyon, Pima Co., AZ July 30, 2006