Florida White (Appias drusilla)

Matheson Hammock, Miami-Dade Co., FL
27 March 2001

Matheson Hammock, Miami-Dade Co., FL
27 March 2001

Castellow Hammock, Miami-Dade Co., FL
28 March 2001Castellow Hammock, Miami-Dade Co., FL
28 March 2001