Hepburn's Metalmark
(Apodemia h. hepburni)

Image 400x300
Rio Matape, Sonora, Mexico September 3, 2008
Image 400x300
Rio Matape, Sonora, Mexico September 3, 2008
Image 400x300
Rio Matape, Sonora, Mexico September 3, 2008
Image 400x300
Rio Matape, Sonora, Mexico September 3, 2008
Image 400x300
Rio Matape, Sonora, Mexico March 12, 2011
Image 400x300
Rio Matape, Sonora, Mexico March 12, 2011