Palmer's Metalmark
(Apodemia palmerii arizona)

Image 400x300
Rte 16, San Jose de Pimas, Sonora, Mexico September 3, 2008
Image 400x300
Rte 16, San Jose de Pimas, Sonora, Mexico September 3, 2008
Image 400x300
Rte 16, San Jose de Pimas, Sonora, Mexico September 3, 2008