Great Southern White
(Ascia m. monuste)

Image 400x300
Bahia Kino, Sonora, Mexico March 30, 2009
Image 400x300
KM 97, near Bahia Kino, Sonora, Mexico March 30, 2009