White-cheeked Scarlet-eye
(Bungalotis midas)

Image 400x300
Vigia Chico Road, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, Mexico November 14, 2009