Nevada Skipper (Hesperia nevada)

White Mountains, Inyo Co., CA
28 May 2000

White Mountains, Inyo Co., CA
28 May 2000